Gospodarka odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kamienna Góra za rok 2022

 

"Analiza wskaźnika 10/90 sporządzona na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie in-house na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wojcieszów, gminy Czarny Bór, gminy Miejskiej Kamienna Góra, gminy Kamienna Góra, gminy Męcinka, gminy Pielgrzymka, gminy Stare Bogaczowice, gminy Świerzawa, gminy Lubawka, gminy Mieroszów."

 

Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego dot. postępowania pt. "Odbiór i transport do Instalacji przetwarzania odpadów komunalnych SANIKOM odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych i w części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Zamawiającego w okresie od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2026 r."

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMIENNA GÓRA ZA 2021 ROK

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMIENNA GÓRA ZA 2020 ROK

 

 

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMIENNA GÓRA ZA 2017 ROK

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMIENNA GÓRA ZA 2016 ROK 

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMIENNA GÓRA ZA 2015 ROK
 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMIENNA GÓRA ZA 2014 ROK

 

Informacja wytworzona przez dnia 30.04.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 26.04.2024. Odsłon 2727, Wersja 18drukuj
Początek strony