Petycje

Petycja z dnia 1 października 2021 r.

Petycja z dnia 1 października w sprawie wykorzystywania przez Gminy środków na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii.
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2021 Utworzono: 11.10.2021

Petycja z dnia 15 września 2021 r.

Petycja z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przekazania podległym Urzędowi jednostkom oświatowym (przedszkolom i szkołom) dodanych w załączniku informacji dot. programu edukacyjnego "Gotruj się na zmiany". 
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2021 Utworzono: 17.09.2021

Petycja z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Petycja z dnia 16 sierpnia 2021 r.  w sprawie przekazania tekstu petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych, w tym Zespołów Szkół miejscowo właściwych dla Gminy Kamienna Góra dotyczącej programu edukacyjnego.
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2021 Utworzono: 17.08.2021

Sprawozdanie z petycji za rok 2020.

Sprawozdanie z petycji za rok 2020.
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2021 Utworzono: 29.06.2021

Roczna zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w roku 2020.

Sprawozdanie z petycji rozpatrzonych w roku 2020.
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2021 Utworzono: 28.06.2021

Petycja nr. 4 z dnia 06.03.2019 r. w sprawie rozpatrzenia możliwości powstania rodzinnego miejsca za

Wnioskodawca wniósł o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią ( firmę komercyjną ) -Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko Talentów NIVEA. Ponadto wnioskodawca wni&
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2019 Utworzono: 14.03.2019

archiwum... Początek strony