Kadencja 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXV/144/12, Z dnia: 27.12.2012

, Zmieniana:  

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania

Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.01.2013 , wersja 1

Numer: XXV/143/12, Z dnia: 27.12.2012

, Zmieniana:  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kamienna Góra

Załączniki:
wpf.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.01.2013 , wersja 1

Numer: XXV/145/12, Z dnia: 27.12.2012

, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie

Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.01.2013 , wersja 1

Numer: XXV/148/12, Z dnia: 27.12.2012

, Zmieniana:  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.01.2013 , wersja 1

Numer: XXV/150/12, Z dnia: 27.12.2012

, Zmieniana:  

w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Kamienna Góra z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej

Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.01.2013 , wersja 1

Numer: XXV/149/12, Z dnia: 27.12.2012

, Zmieniana:  

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.01.2013 , wersja 1

Numer: XXV/147/12, Z dnia: 27.12.2012

, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w Pisarzowicach

Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.01.2013 , wersja 1

Numer: XXV/142/12, Z dnia: 27.12.2012

, Zmieniana:  

w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2013

Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.01.2013 , wersja 1

Numer: XXV/146/12, Z dnia: 27.12.2012

, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.01.2013 , wersja 1

Numer: XXIV/137/12, Z dnia: 28.11.2012

, Zmieniana:  

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Janiszowie

Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.12.2012 , wersja 1

Numer: XXIV/134/12, Z dnia: 28.11.2012

, Zmieniana:  


w sprawie stwierdzenia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Informacja wytworzona przez dnia 28.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.12.2012 , wersja 2

Numer: XXIV/141/12, Z dnia: 28.11.2012

, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.12.2012 , wersja 1

Numer: XXIV/136/12, Z dnia: 28.11.2012

, Zmieniana:  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/67/11 z dnia 30.11.2011 r. Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krzeszów

Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.12.2012 , wersja 1

Numer: XXIV/140/12, Z dnia: 28.11.2012

, Zmieniana:  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.12.2012 , wersja 1

Numer: XXIV/135/12, Z dnia: 28.11.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.12.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 10  prawy
Początek strony